การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ iPhone

1. ไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars

2. เลือก Add Account...

3. เลือก Other

4. เลือก Add Mail Account

5. กรอกข้อมูลตามรูปให้ครบถ้วน แล้ว กด Next ที่มุมขวาบน

6. แนะนำให้เลือก POP จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรูป

7. ตั้งค่า Incoming และ Outgoing Mail Server เหมือนกัน ตามรูป

8. จะมีข้อความว่า Cannot Verify Server Identity ให้กด Continue ก็เสร็จเรียบร้อย

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Login เข้าใช้งาน Plesk Control Panel

ลูกค้าสามารถเข้าจัดการเว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล และอื่นๆ ได้จาก Plesk Control Panel โดยเข้าจาก...

การเปิดดูคู่มือการใช้งาน (Help) และวีดีโอสอนการใช้งาน (Video Tutorials)

สามารถเปิดดูคู่มือการใช้งานของหน้าที่กำลังเปิดอยู่โดยการกดที่ปุ่ม help ที่มุมบนขวา (ตามรูป)...

การ Login เข้าใช้ webmail

1. เปิด url ของเว็บเมล์ เช่น http://webmail.yourdomain.com 2. Login...

การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ Outlook 2010

1. เปิดโปรแกรม Outlook 2010 ขึ้นมาแล้วไปที่ File > Info > Account Settings > Account...

การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ Mail (MacOS)

1. เปิดแอพพลิเคชั่น Mail ขึ้นมา แล้วไปที่ File > Add Account......

Powered by WHMCompleteSolution