การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ Outlook 2010

1. เปิดโปรแกรม Outlook 2010 ขึ้นมาแล้วไปที่ File > Info > Account Settings > Account Settings

(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

2. ที่แทบ E-mail กดปุ่ม New...

3. เลือก Manually configure server settings or additional server types แล้วกด Next

4. เลือก Internet E-mail แล้วกด Next


5. กรอกข้อมูลตามรูปให้ครบถ้วน แล้ว กด More Settings

ที่แถบ Outgoing Server เลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication

และเลือก Use same settings as my incoming mail server ด้วย

กด OK > กด Next

6. Outlook จะตรวจสอบการตั้งค่า เมื่อได้ผลตามรูปให้กด Close

7. กด Finish ก็เสร็จเรียบร้อย

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปิดดูคู่มือการใช้งาน (Help) และวีดีโอสอนการใช้งาน (Video Tutorials)

สามารถเปิดดูคู่มือการใช้งานของหน้าที่กำลังเปิดอยู่โดยการกดที่ปุ่ม help ที่มุมบนขวา (ตามรูป)...

การ Login เข้าใช้งาน Plesk Control Panel

ลูกค้าสามารถเข้าจัดการเว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล และอื่นๆ ได้จาก Plesk Control Panel โดยเข้าจาก...

การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ Mail (MacOS)

1. เปิดแอพพลิเคชั่น Mail ขึ้นมา แล้วไปที่ File > Add Account......

การตั้งค่าเพื่อใช้งานอีเมล์กับ iPhone

1. ไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars 2. เลือก Add Account... 3. เลือก Other...

การ Login เข้าใช้ webmail

1. เปิด url ของเว็บเมล์ เช่น http://webmail.yourdomain.com 2. Login...

Powered by WHMCompleteSolution